Rekommendationer för rörinstallationer

A.9 Rekommendationer på isoleringsklasser för rörinstallationer Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet....