Kallelse till IFs Föreningsstämma 2020 – förändringar med anledning av corona

Med anledning av coronaviruset COVID-19 och den rådande situationen har Isoleringsfirmornas förenings styrelse beslutat att inte genomföra årsmötet i Göteborg som planerat.

På vårt kansli i Stockholm har vi möjlighet att sända live (digitalt) och vi kommer därför att genomföra ordinarie föreningsstämma 2020 på utsatt datum 7:e maj, men i minsta möjliga format. Medlemsföretagen får på så sätt möjlighet att medverka digitalt via Microsoft Teams live event.

Den enda stämmoaktiviteten blir den formella föreningsstämman. Dagordning årsmöte IF 2020

Styrelsen kommer att närvara fysiskt för att kunna hålla ett efterföljande konstituerande möte.

Du som arbetar på ett medlemsföretag får på så sätt möjlighet att medverka digitalt via Teams live event. Tydliga instruktioner kommer att ges om hur detta ska gå till. Anmäler du dig till den digitala stämman får du en länk till vilken du kopplar upp dig mot när det är dags, länk och mer information skickas ut cirka två veckor före mötet.

Det som krävs är att du har en dator, telefon eller surfplatta med internetuppkoppling.

Anmälan IF Årsmöte via Teams 2020

10 + 5 =

Ambitionen från styrelsen är att arrangera någon form av evenemang under hösten för att ge medlemsföretagen möjlighet att träffas och delges information om föreningens arbete.

Mer information angående detta presenteras vid ett senare tillfälle.