IF-KALKYL underlättar att räkna på de små till de stora entreprenaderna

 

IF-KALKYL effektiviserar din kalkylering för nybyggnad, ombyggnad och tilläggsarbeten samt även ÄTA och PM i pågående projekt.

Vid leverans kan du hantera både netto och bruttoprislistor med Ahlsell, Profisol, Bevego och tillhörande rabattbrev. Vill du använda andra leverantörer byter du enkelt per prislista.

Med hjälp av färdiga recept mot Isolertidslistan hämtar du lätt de olika recepten till objekten. Recepten innehåller färdig tidsåtgång med tillhörande material.

Du kan även kopiera hela objekt till ett nytt objekt för att spara ytterligare tid. I kalkylsammandraget kan du justera både påslag och avdrag för det aktuella objektet, med valda delar, visst arbete och/eller material. Här finns möjlighet att arbeta med tillkommande och avgående delar.

 

Kontaktinformation

 

Johan Sjölund, Verksamhetschef IF
Tel. 08 – 762 75 37
johan@isolering.org

 

Installation

 

Installationsanvisning och FAQ kommer att publiceras här inom kort.

   
Produkt Ord. pris Rabatt Medlem
IF-KALKYL inkl. uppdateringar och support år ett 15000SEK 50% 7500SEK
Extra licens inkl. uppdateringar och support år ett 5000SEK 50% 2500SEK
Årlig uppdatering och supportavgift från år 2 - Programvara/Extra licens 3000SEK/st. 50% 1500SEK/st.
Jag har läst och godkänner IF integritetspolicy samt nedanstående friskrivningsavtal gällande IF-KALKYL

PROGRAMVARAN ERBJUDS I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH RÄTTIGHETSINNEHAVAREN GÖR INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI GÄLLANDE DESS ANVÄNDANDE ELLER FUNKTION. FÖRUTOM GARANTIER, BETINGELSER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR SOM ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE KAN

UTESLUTAS, GER RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DENNES PARTNER INGEN GARANTI GÄLLANDE, BETINGELSER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR (VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE, LAGSTIFTADE, SEDVANLIGA, ANVÄNDNINGSMÄSSIGA ELLER ÖVRIGT) GÄLLANDE SAMTLIGA FALL, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING, AVSAKNAD AV KRÄNKNING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, INTEGRERING ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. DU PÅTAR DIG ALLT ANSVAR OCH ALL RISK GÄLLANDE FUNKTION, SAMT ANSVARET FÖR ATT VÄLJA UT PROGRAMVARA FÖR ATT UPPNÅ DITT AVSEDDA RESULTAT, LIKSOM FÖR PROGRAMVARANS INSTALLATION, ANVÄNDANDE OCH RESULTAT. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE VILLKOR, GÖR RÄTTIGHETSINNEHAVAREN INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER FRI FRÅN AVBROTT OCH ANDRA FEL ELLER ATT PROGRAMVARAN HELT ELLER DELVIS KOMMER ATT MOTSVARA DINA BEHOV, VARE SIG RÄTTIGHETSINNEHAVAREN HAR INFORMERATS OM DESSA ELLER INTE.