Frågor & svar

Varför medlem i IF?

IF är en förening för företag inom isoleringsbranschen. IF har idag har cirka 75 isoleringsentreprenörer som med­lemmar och ett tiotal medlemmar från fabrikant- och grossistledet. Tillsammans diskuterar vi gemensamma frågor och vi arbetar också gemensamt mot beställare, myndigheter, konsulter och andra organisationer. Att vara medlem i ett branschförbund är för många en självklarhet.

Tidigare var IF en ren entreprenörförening men sedan år 2006 välkomnar vi även företag från fabrikant- och gros­sistbranschen.

IF har sedan 1954 arbetat med att förbättra isoleringsfirmornas villkor. IF arbetar för höjd status för sina medlemsföretag.

Ett av våra långsiktiga mål är att höja isoleringsföretagens status som sidoentreprenör. Vi arbetar också för att påvisa teknisk isolerings betydelse för energibesparing. Vi försöker nå beslutsförfattare på olika ställen i vår omgivning såsom myndigheter, beställare, konsulter, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera. Vi har även nordiskt och europeiskt samarbete samt nära kontakt med Installatörsföretagen (VVS Företagen) som är arbetsgivareförbundet för isoleringsföretagen.

Vi arbetar också för att förbättra arbetsmiljön för våra företag.

 

Vad får jag som medlem i IF?

Förutom den direkta kontakten med oss på kansliet får du tillfälle att träffa kollegor och branschfolk genom de olika aktiviteter vi anordnar, årsmöten, utbildningar och liknande. Företaget kan till exempel få en halvtimmes gratis entreprenadjuridisk rådgivning per ärende på telefon via entre­prenadjuristen på Installatörsföretagen.

Man har även tillgång till EKOT (Egenkontroll och Kvalitetsdokument Om Teknisk isolering) och rabatter på utbildningarna i IF-skolan. Som medlem så får du även stöd och service via kansliet kring branschfrågor samt att vi tillsammans har möjlighet att kunna utveckla och samarbeta kring vårt verksamhetsområde. Föreningen finns till för att lyfta den unika kompetens ni har och driva de frågor som vi tillsammans finner angelägna för branschen.

IF-Rabatt – Som medlem i IF får du riktigt bra förmåner och rabatter hos många företag. Medlemsförmånerna inkluderar följande tjänster och områden: IF-kalkyl, IF-skolan, bilar, bygghandel, data, ljud & bild, digital körjournal, drivmedel, fakturering i mobil, friskvård, förbrukningsmaterial, första hjälpen, försäkringar anställd, hotell, ID06-behörighetskort, inkasso, inredning, kreditupplysning, mobiltelefoni, mässutbildning, paket & gods, projekthantering och tågresor. Mer information hittar du på ifrabatt.se

Vad kostar det att vara medlem i IF?

Kostnaden för medlemskap är en fast serviceavgift på 2500 kr/år (+200 vid inträde) samt en rörlig serviceavgift beräknad på företagets omsättning för föregående år.

Serviceavgiften är 0,07 % av omsättningen om företaget också är medlem i Installatörsföretagen och 0,18 % för enskilt medlemskap. Avgiften faktureras två gånger per år och serviceavgiften är inklusive moms och avdragsgill.