Medlemsföretag inom Isoleringsfirmornas Förening

Stödmedlemmar

Styrelsen

Valberedningen har arbetat för att få fram ett förslag till ny styrelse för IF för verksamhetsåret 2023. Valberedningen har lagt tonvikt vid att styrelsen bör sammansättas av personer som är väl insatta i branschen samt att styrelsens medlemmar känner ett stort engagemang för styrelsens arbete.

Vi är övertygade om att de framröstade styrelseledamöterna vid årsmötet 5/5 2023 känner ett stort engagemang för IF:s arbete.

Varför bli medlem i IF?

IF är en förening för företag inom isoleringsbranschen. IF har idag har cirka 75 isoleringsentreprenörer som medlemmar och ett tiotal medlemmar från fabrikant- och grossistledet.

Tillsammans diskuterar vi gemensamma frågor och vi arbetar också gemensamt mot beställare, myndigheter, konsulter och andra organisationer. Att vara medlem i ett branschförbund är för många en självklarhet.

Tidigare var IF en ren entreprenörförening, men sedan år 2006 välkomnar vi även företag från fabrikant- och gros­sistbranschen.

IF har sedan 1954 arbetat med att förbättra isoleringsfirmornas villkor

IF har sedan 1954 arbetat med att förbättra isoleringsfirmornas villkor och vi fortsätter arbetet för höjd status för alla sina medlemsföretag.

Ett av våra långsiktiga mål är att höja isoleringsföretagens status som sidoentreprenör. Vi arbetar också för att påvisa teknisk isolerings betydelse för energibesparing.

Vi försöker nå beslutsförfattare på olika ställen i vår omgivning såsom myndigheter, beställare, konsulter, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera.

Vi har även nordiskt och europeiskt samarbete samt nära kontakt med Installatörsföretagen (VVS Företagen) som är arbetsgivareförbundet för isoleringsföretagen.

Vi arbetar också för att förbättra arbetsmiljön för våra företag.

Välkommen att bli medlem hos oss

Det är enkelt att bli medlem hos oss. Du behöver endast …

  • Fylla i blanketten Inträdesansökan och skriv ut denna.
  • Skicka med kopior av registreringsbevis, kopia på försäkringsbrev samt senaste årsredovisningen.
  • Posta ansökan och kopior till:

Isoleringsfirmornas Förening
Att: Cecilia Varcoe
Box 171 54
104 62 STOCKHOLM

Kostnaden för medlemskap är en fast serviceavgift på 2500 SEK per år och 200 SEK vid inträde samt en rörlig serviceavgift beräknad på företagets omsättning för föregående år.

Serviceavgiften är 0,07% av omsättningen om företaget också är medlem i Installatörsföretagen och 0,18% för enskilt medlemskap.

Avgiften faktureras två gånger per år och serviceavgiften är inklusive moms och avdragsgill.

Vill du dela med dig?

Föreningens årsmöte är varje år i april – maj och vi träffas också i mindre grupper för specifika projektämnen som t.ex. auktorisationen eller nya BTI-regler eller för att mötas i frågor med lokal anknytning.

Här på webben hittar du dina kollegor i föreningen via medlemsregistret och du är välkommen att läsa om IF:s energihjältar på våra egna sidor tidningen VVS-Forum.

Vill du påverka och samverka?

Medlemmarna hos IF vill var med och påverka samhällets instanser för en renare sundare framtid. Vi verkar för att byggnäringen ska kännetecknas av kvalitet och kunskap.

Tillsammans garanterar vi gynnsam utveckling och förutsättningarna för rätt utförda arbeten inom teknisk isolering.

Vad får jag som medlem i IF?

Förutom den direkta kontakten med oss på kansliet får du tillfälle att träffa kollegor och branschfolk genom de olika aktiviteter vi anordnar, årsmöten, utbildningar och liknande.

Företaget kan till exempel få en halvtimmes gratis entreprenadjuridisk rådgivning per ärende på telefon via entre­prenadjuristen på Installatörsföretagen.

Man har även tillgång till EKOT, Egenkontroll och Kvalitetsdokument Om Teknisk isolering och rabatter på utbildningarna i IF-SKOLAN

Som medlem så får du även stöd och service via kansliet kring branschfrågor samt att vi tillsammans har möjlighet att kunna utveckla och samarbeta kring vårt verksamhetsområde.

Föreningen finns till för att lyfta den unika kompetens ni har och driva de frågor som vi tillsammans finner angelägna för branschen.

IF-RABATT

Som medlem i IF får du riktigt bra förmåner och rabatter hos många företag.

Medlemsförmånerna inkluderar följande tjänster och områden …

IF-SKOLANIF-KALKYL • EKOT • Bilar • Bygghandel • Data • Ljud och bild • Digital körjournal • Drivmedel • Fakturering i mobilen • Friskvård • Förbrukningsmaterial • Första hjälpen • Försäkringar för anställda • Hotell • ID06 behörighetskort • Inkasso • Inredning • Kreditupplysning • Mobiltelefoni • Mässutbildning • Paket och gods • Projekthantering • Tågresor

Mer information hittar du på IF-RABATT