Välkommen till IF

Dina medarbetare förtjänar en säker och ergonomisk arbetsmiljö.
Som arbetsgivare har du ett arbetsmiljöansvar. Du behöver bedöma risker och åtgärda alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka dina medarbetares hälsa och säkerhet. Som hjälp i det fortsatta arbetsmiljöarbetet har vi därför tagit fram en skrift kring bra arbetsmiljö för montörer och driftspersonal.

IF - Branschföreningen inom Teknisk Isolering

Isoleringsfirmornas Förening välkomnar alla isoleringsföretag oavsett storlek för samverkan inom teknisk isolering. Våra gemensamma resurser läggs på information, opinion och på utvecklingsprojekt inom branschen.

Föreläsning BTI

Föreläsning BTI

Föreläsning gällande den nya branschstandarden BTI arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen med föreläsare Johan Sjölund, IF och Johan Gustafsson, TyMa Consult AB.

Utbildningar

Utbildningar

Teknisk isolering är en mycket viktigt del i framtidens hållbara byggande. Vi satsar därför på utbildningar via IF-SKOLAN. Uppdraget är att utbilda lärlingar samt erbjuda företagen vidareutbildning och kurser inom specialområden.

Vad vi gör

Vad vi gör

VI administrerar medlemsärenden, kontakten med press, myndigheter och samhällsorganisationer samt driver de större branschprojekten. Du är alltid välkommen att höra av dig för att få veta mer om vad teknisk isolering är.

Vi erbjuder dig som företagare och lärling

Högkvalitativa utbildningar inom Teknisk Isolering, VVS-isolering samt Isoleringsplåtslagare. Målet är att utbilda certifierade lärlingar redo att fackmannamässigt utföra högkvalitativa arbeten. Vi utbildar även återförsäljare, konsulter, konstruktörer, lärare samt övriga intressenter inom branschen.

Sagt om IF

Vi utbildar en värld av energihjältar. Nya mål, nya lösningar ingenting är omöjligt. Vi är med och bygger Sverige, är du?

img

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.

Johan Sjölund - Verksamhetschef, IF

Senaste branschnyheter

Här nedan hittar du senaste nytt inom branschen. Fler nyheter hittar du under länken Aktuellt i menyn överst på denna sidan.

– Håll ut, håll avstånd!

Det är precis det som även isoleringsentreprenörerna önskar i sin vardag, men i deras fall gäller det de även dom tekniska installationerna.

Montering av isolering och ytbeklädnader utförs ofta i trånga utrymmen där det också kan vara ont om plats mellan ledningarna. För att kunna utföra ett bra arbete behöver montören plats för händer, underarmar och verktyg.

Det är lätt att göra rätt om man följer Branschstandard Teknisk Isolerings (BTI) rekommendationer. Dessa refereras till i bland annat ”Säkervattens Byggtekniska förutsättningar” och ”Rätt arbetsmiljö för montörer och driftspersonal” med flera publikationer.

För att säkerställa fullgott resultat och funktion av den tekniska isoleringen bör isoleringsentreprenören upphandlas innan startmötet för det aktuella projektet avhandlats.

Vilket ger följande fördelar:

  • Upphängningar av rör avgör tjocklek på isolering.
  • Godkända brandisoleringslösningar för rör och luftbehandlingsinstallationer kräver olika upphängningsavstånd etc. beroende på val av isoleringsfabrikat.
  • Eventuella anpassningar vid håltagningar, brandtätningar etc.
  • Isolering av ingjutna rör och kanaler

”Rörupphängning med distansskålar skapar ”automatiskt” ett bättre utrymme för montering av rörisoleringen.”

Att upphandla isoleringsentreprenaden i tid är både ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt.

Anlita ett IF-medlemsföretag för att förvissa dig om att få rätt utförande och utbildningsnivå gällande BTI, tekniskisolering.se/medlemmar