Aktuellt

Oisolerade rör ingjutna i betong ger extrema värmeförluster

Betong ökar den utstrålande ytan, vilket innebär att man i princip byggt sig en rejäl fläns om man gjuter in oisolerade rör. Med 20 millimeter isolering på rören som gjuts in minskar värmeförlusterna avsevärt!

Om ett varmt rör ska gjutas in i betong så måste det isoleras, värmeförlusterna blir annars katastrofala.

Beakta även uppvärmningen av de kalla rören ingjutna i betong, dessa kan ge upphov till mikrobiell tillväxt (legionella), dessa rör skall också isoleras.

I branschstandard teknisk isolering rekommenderas isoleringsklass R3 för rör ingjutna i betong.

Läs mer och ladda ner branschstandard teknisk isolering här…

Rekommendationer för rörinstallationer

A.9 Rekommendationer på isoleringsklasser för rörinstallationer

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet.  Isoleringsklasserna ovan är anpassade för vanligt förekommade temperaturer och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

Läs mer

Branschstandard Teknisk Isolering (fastställd 2020-03-30)

Nu är vår egen branschstandard fastställd!

En branschstandard som ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmartare byggnader. Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.

Klicka på länken nedan för mer information och nedladdning av ditt exemplar

Branschstandard Teknisk Isolering

Kallelse till IFs Föreningsstämma 2020 – förändringar med anledning av corona

Med anledning av coronaviruset COVID-19 och den rådande situationen har Isoleringsfirmornas förenings styrelse beslutat att inte genomföra årsmötet i Göteborg som planerat.

På vårt kansli i Stockholm har vi möjlighet att sända live (digitalt) och vi kommer därför att genomföra ordinarie föreningsstämma 2020 på utsatt datum 7:e maj, men i minsta möjliga format. Medlemsföretagen får på så sätt möjlighet att medverka digitalt via Microsoft Teams live event.

Läs mer..