Archives september 2023

Ventilationsisolering

Ventilationsisolering

Energiförluster Dagens BBR föreskriver att luftbehandlingsinstallationer ska ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att energiförluster begränsas. I luftbehandlingsinstallationer är BBR:s råd att allt material ska vara obrännbart. Undantag får göras…

Read More