Regler för brandisolerade ventilationskanaler

Regler för brandisolerade ventilationskanaler

Tre år sedan de nya reglerna infördes

Denna informationsartikel vill belysa några av de viktigaste skillnaderna, mellan de äldre regelverket och dagens regelverk gällande brandisolerade ventilationskanaler.

Från 1 januari 2020 har kravet på testning av brandisolering av ventilationskanaler gått över från testning och godkännande av enskilda produkter till testning och godkännande av system av produkter den europeiska provningsmetoden EN 1366-1 och klassificeringsstandarden EN 13501–3.

Innan 2020: Tidigare testades varje produkt var för sig och fick en klassning. Olika kombinationer av testade produkter kunde därefter sättas sattes samman till ett godkänt system.

Sedan 20201): Den europeiska standarden EN 1366-1 kräver att hela systemet med dess ingående produkter och särskilda kanaldimensioner, kanalplåttjocklekar, upphängningsavstånd och isolering ska testas och godkännas. Det är inte längre tillåtet att kombinera individuellt godkända produkter som inte testats och godkänts tillsammans.

När en ventilationskanal isoleras behöver isolertillverkarnas monteringsanvisningar beaktas. Ett system kan antingen bestå av specifika produkter som testats tillsammans, av produkter som uppfyller vissa funktionskrav eller av en kombination av de båda. Hur respektive produkt kan användas framgår av tillverkarens monteringsanvisning.

Undantag till ovan är om ett brandspjäll är monterad, då är dess montageanvisning överordnad för den del av systemet som täcks av brandspjällets montageanvisning.

Exempel på förändringar

Projektörer, entreprenörer, installatörer och besiktningspersoner behöver säkerställa att godkända system används.

Vid ändringar av delar eller hela systemet behöver en analys göras för att säkerställa att efter ändringen det fortsatt är ett godkänt system.

Upphängningsavstånd har i många fall minskats

Ventilationskanalen och sammanfogning av kanalerna ska uppfylla kraven i isolertillverkarens montageanvisning. Produkter som är typgodkända betraktas som godkända och likvärdiga och ökar därmed antalet möjliga kombinationer och alternativ. Rådgör med kanal- och isoleringstillverkaren.

Vad händer framöver?

Materialproducenterna jobbar aktivt med att ta fram nya lösningar som förenklar montaget.

Frågor?

Kontakta oss gärna med frågor eller för att resonera vidare om regelverket.

Svensk Ventilation
IF – Isoleringsfirmornas förening
Swedisol

1) Om tillverkaren hade gällande typgodkända lösningar var dessa godkända att användas till dess att deras giltighet gick ut.