Archives juni 2023

IF:s remissvar

IF:s remissvar

IF:s remissvar avseende – Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö; med konsekvensutredning Vi anser att kraven för vatten- och avloppsinstallationer bör samlas i…

Read More

Kunskapslyft

Kunskapslyft

Många beställare vet ännu inte hur mycket energiförbrukningen kan minska genom en väl genom­tänkt och utförd teknisk isolering – Om vi kan sprida kunskap ökar efterfrågan på våra tjänster samtidigt…

Read More