Kunskapslyft

Kunskapslyft

Många beställare vet ännu inte hur mycket energiförbrukningen kan minska genom en väl genom­tänkt och utförd teknisk isolering

– Om vi kan sprida kunskap ökar efterfrågan på våra tjänster samtidigt som vi får bättre förutsättningar att utföra dem. Det viktigaste är att belysa att vår bransch finns. Vi måste nå fram till övriga byggsverige med hur viktigt det är att isolera installationerna rätt. Rent krasst kommer vi aldrig att nå klimatmålen utan att våra medlemsföretag får chans att göra rätt.

Föreningens ambition är att IF-loggan ska tolkas som en kvalitetsstämpel när medlemsföretagen handlas upp. Det ska vara en självklarhet för rör- och ventilationsföretag att välja ett IF-företag eftersom det borgar för en väl utförd isoleringsentreprenad.

– Vi har idag två typer av isoleringsföretag i Sverige, montageföretag som bara monterar isoleringen utan att överväga slutresultatet för fastighetsägaren; och så har vi de riktiga isolerings­entreprenörerna som levererar och konsulterar gällande teknisk isolering för ett säkert och energieffektivt resultat, denna typ av företag är i allmänhet anslutna till IF.

”Många beställare vet ännu inte hur mycket energiförbrukningen kan minska genom en väl genomtänkt och utförd teknisk isolering”