Lathunden för BTI:2023

Lathunden för BTI:2023

IF – Isoleringsfirmornas förening har tagit fram en lathund för BTI:2023.

Lathunden är en sammanfattning av branschstandarden och är tänkt att underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering. Detta kommer att leda till mer hållbara och klimatsmartare byggnader.

Nu finns den uppdaterade lathunden att ladda ner. Broschyren ger en allmän orientering om Branschstandard Teknisk Isolering utgåva 2 och i kombination med BIP och AMA.

Produkternas användningsområden och lösningarna visar inte alla detaljer som kan behövas vid projekteringsarbete.