Fler medlemmar stärker branschen

Fler medlemmar stärker branschen

Isoleringsfirmornas Förening, IF, arbetar för att lyfta fram och för­svara branschens intressen och för att öka kunskapsnivån om teknisk isolering – både i den egna sektorn och i byggbranschen i stort.

Idealet för en branschförening vore att den stora merparten av företagen inom verksamhets­området är medlemmar. Så ser det tyvärr inte ut i dag för Isoleringsfirmornas Förening, IF, trots att branschen är relativt liten.

– Jag tror att problematiken märks i all föreningsverksamhet i dag: många förstår inte varför de ska vara med. Jag ser ett generations­skifte där de äldre har en annan känsla för föreningslivet och förståelse för vikten av en organisation som framhåller branschen.

Det är inte alltid lätt att konkret visa hur ett enskilt företag får nytta av en branschförening.

– Många glömmer att vi jobbar mycket med lobbyverksamhet och där blir vi starkare och får större inflytande ju fler vi representerar. Vi måste jobba med och mot branscher omkring oss och utan att organisera oss blir vi lätt överkörda. Någon måste också föra fram våra åsikter till Boverket, Svensk Byggtjänst och så vidare. Som medlem kan du dessutom påverka vilka frågor vi ska lyfta fram.

– Årsmötet är alltid välbesökt, det är roligt med god uppslutning. Mycket av föreningens uppgift är också nätverkande mellan medlemsföretag och årsmötet ger tillfälle att knyta kontakt med företag även från andra orter eller län. Vi har dessutom lokala möten när så önskas. Utöver det är medlemsföretagen när som helst välkomna att kontakta oss med förslag eller frågor.

Mer information om medlemskap hittar du på tekniskisolering.se