Branschstandard Teknisk Isolering, BTI

Föreläsning gällande den nya branschstandarden BTI arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen med föreläsare Johan Sjölund, IF och Johan Gustafsson, TyMa Consult AB.

Isoleringsfirmornas Förening, IF har tagit fram en branschstandard för teknisk isolering som ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmartare byggnader.

Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.

Standarden behandlar isolering av både rör- och ventilationskanaler samt utrustning.

En del av syftet med standarden är att ta fram dimensioneringshjälpmedel i form av tabeller, så kallade isoleringsklasser som kan användas under projekteringsstadiet vid nybyggnation och ROT-projekt gällande rör – och ventilationsanläggningar.

Målet är att tabellernas innehåll skall väga in såväl kostnad som miljöpåverkan associerad med en viss isoleringsprodukt.

Inspelat vid träffar arrangerade av Energi och Miljötekniska Föreningen med presentatörer Johan Sjölund, IF och Johan Gustafsson, TyMa Consult AB.

Föreläsning Branschstandard Teknisk Isolering, BTI

För att enklare kunna tillgodogöra sig denna presentation så rekommenderar vi att du har Branschstandard Teknisk Isolering, BTI tillgänglig som referens. Du kan hämta hem BTI via nedanstående länk.