Sunda och klimatsmarta byggnader

I byggbranschen har vi kommit ganska långt i utvecklandet av sunda och klimatsmarta byggnader. Men vad vet du egentligen om teknisk isolering?

Se filmen nedan som utmanar dig att våga testa hur bra koll du har!

”Vad vet du om teknisk isolering?”

Dela gärna!

Filmen är fri att använda och sprida i passande sammanhang, så länge den används i sin helhet.

Detta är teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

  • Minska värme- och kylförluster
  • Förhindra legionella
  • Förhindra kondensbildning
  • Begränsa brandspridning
  • Dämpa ljud
  • Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
  • Spara pengar och
  • Sist men inte minst för att minska miljöpåverkan

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

En utredning från Ecofys visar att potentialen för teknisk isolering inom industrin är cirka 4,5 TWh i Sverige.

Vi kan inte rädda världen genom att isolera rör, kanaler och energiprocesser men den tekniska isoleringen är viktigt ur energisynpunkt och för att säkra prestanda, säkerhet, ekonomi och energi.

Välj rätt teknisk isolering och rådgör med en isoleringsentreprenör i god tid.