AMA VVS & Kyl 2016 med ny tabell i RA för bättre val av teknisk isolering

AMA VVS & Kyl 2016 med ny tabell i RA för bättre val av teknisk isolering

Nu är nästkommande version av AMA VVS & Kyl ute här. En helt ny tabell framarbetad av IF:s arbetsutskott oh redaktionsrådet på SvenskByggtjänst. Under de senaste två åren har arbetsgruppen de arbetat intensivt med att få AMA till en ännu bättre guide för rätt konsulter och föreskrivande led. Konsulter och föreskrivande led måste lära sig om teknisk isolering och göra medvetna val för varje objekt med rätt vägledning. NYA tabellen RB1 borgar för det.

Den nya tabellen visar vilka valmöjligheter som för olika medier, rördimensioner och vad de sedan får för effekt för energianvändningen.  Absolut fokus för arbetet har varit att de som använder AMA ska göra ett medvetet val av teknisk isolering så att den tekniska isoleringen i sin tur får göra det arbete som det kan, det vill säga skydda, energiminimera, säkra prestanda, förebygga hälsa och ge en bättre ekonomi.

En rad artiklar har publicerats om den nya tabellen och på Svensk Byggtjänst hemsida berättar IF:s vd om fördelarna med och utmaningen i det nya med tabellinnehållet.