Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal

Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal

Planering och projektering formar arbetsmiljön för installationsmontörer och driftpersonal

Byggherre, arkitekt och övriga projektörer har avgörande betydelse för arbetet i byggskedet, men även vid drift, renovering och ombyggnad.

Arbetsmiljölagen ställer därför krav på att byggherre och projektörer tänker långsiktigt: planera och projektera för både byggskede och förvaltningsskede.

Byggherren ska dessutom utse speciella personer, BAS-P och BAS-U. De ska planera för de olika projektörernas och entreprenörernas samordning av arbetsmiljön och ta fram en arbetsmiljöplan.

Denna skrift har tagits fram av Installatörsföretagen, Isoleringsfirmornas förening, Plåt & Ventföretagen, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen samt Svensk Ventilation i samråd med Boverket och Arbetsmiljöverket.

Skriften är en uppdatering av tidigare versioner från 2002 och 2012.

Arbetsgruppen har bestått av Thomas Helmerson, projektledare, Rolf Kling, Hans Sandqvist, Göran Stålbom, Britta Permats, Annika Brännmark, Fredrik Sjödin, Magnus Persson, Johan Sjölund samt Hans Söderström.

Grafisk form och illustrationer, Bildinformation i Älvsjö AB.

Arbetet har fått ekonomiskt stöd av Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB (ETU), Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS), Lindabfonden och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

— Stockholm i oktober 2020, Hans Söderström