Brandisolering av ventilationskanaler

Brandisolering av ventilationskanaler

Ett möte har hållits med Boverket under augusti månad

Ett möte har hållits med Boverket under augusti månad där vi som bransch tillsammans med ett flertal andra organisationer framfört problematiken med att kunna utföra korrekt brandisolering av ventilationskanaler med rådande direktiv.

Boverket

  • … har förstått vår situation, och är inte särskilt överraskade av att det utpekade allmänna rådet inte efterlevs.
  • … finner att vårt problem har stora likheter med liknande dilemman inom andra byggdiscipliner.
  • … tar med sig vår input till sitt vidare arbete med byggreglerna.