BTI och lathunden hjälper konstruktören

<strong>BTI och lathunden hjälper konstruktören</strong>

Sedan BTI lanserades 2020 har Isoleringsfirmornas Förening sett ett ökat intresse för teknisk isolering

Föreningen får fler frågor och har fått ett flertal inbjudningar till att föreläsa om standarden.

Paul Blomgren är VVS-konsult och konstruktör hos PE Teknik & Arkitektur. Han har bland annat arbetat med projektering för den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus. I samband med det fick han för första gången använda sig av BTI och den tillhörande lathunden. Han ser båda delarna som viktiga källor till kunskap i arbetet med att föreskriva isolering.

– Framför allt tycker jag att lathunden är riktigt bra och lättanvänd. Jag brukar hänvisa till den om jag får frågor från kollegor om teknisk isolering. Vi är många som uppskattar den. Enkelt uttryckt kan man säga att förr skrev vi bara något om isolering som vi hade som mall, men förstod kanske inte riktigt vad det var och varför vi

använde just det. BTI, med lathunden och hemsidan har gett oss mycket bättre förståelse för vad vi föreskriver, säger Paul. Hans uppfattning är att konstruktörer som använder sig av BTI i högre utsträckning väljer rätt isolering, i stället för att kanske vräka på för att vara på den säkra sidan. Det gör att investeringskostnaden kan bli lägre. Ytterligare en fördel är en medföljande större förståelse för isoleringsentreprenören.

AHA-UPPLEVELSE

Paul berättar att han fick en aha-upplevelse när han läste lathunden. Inte minst vad gäller svep.

– Exempelvis kopparrör har traditionellt ett kopparsvep med en pendel upp till taket. Men därbildas en köldbrygga där värmen (eller kylan) vandrar i upphängningen. Lathunden lyfter fördelen av att använda distansskålar som är isolerade, med metallsvep runt isoleringen i stället.

– Den klassiska lösningen med bara metallsvep ger ökade termiska förluster på 15–25 procent!

Med distansskålar kan vi dessutom gå ner i isoleringstjocklek vilket inte bara ger en lägre kostnad utan också mindre miljöpåverkan tack vare att mindre material används. På sjukhuset har vi föreskrivit distansskålar överallt, säger Paul. Han tillägger att på kyla har man använt distansskålar tidigare, men inte vid värme.

– Det bygger förmodligen på tradition och okunskap. Samma sak med oisolerade ventiler, en oisolerad ventil motsvarar värmeförlusten för en meter oisolerat rör. Det är uppenbart att de ska isoleras.

BIP-KODER TILL HJÄLP

Som utvecklingsmöjlighet för lathunden tycker Paul att det vore smidigt om det vid sidan av

BIP-koderna stod i klartext vad de betyder. Då skulle användaren kunna se det direkt i stället för

att behöva gå in på bipkoder.se och läsa. IF har återigen lyssnat och tagit fram detta enligt

önskemål, se det nya hjälpmedlet BIP, AMA.

”Lathunden gör det lättare för oss konstruktörer föreskriva rätt produkt, rätt isolering – och därmed det utrymme som krävs för det.”

BIP-koderna i sig är bra. Dels för att de utgör enhetliga begrepp som alla använder, dels för att de är kompakta. På ritningar vill man ha så korta beteckningar som möjligt för att få plats, så där använder vi BIP-koden. Paul tycker att det är synd att inte alla konstruktörer känner till BTI och lathunden.

– Nu när det förhoppningsvis blir möjligt att träffas igen efter pandemin hoppas jag att IF kommer att kunna visa upp BTI och lathunden, vid mässor och företagsbesök. Alla tjänar pengar på att göra rätt från början.