BTI:2023 är nu publicerad

BTI:2023 är nu publicerad

Nu finns en ny uppdaterad utgåva av Branschstandard Teknisk Isolering – BTI:2023.

Uppdaterade förslag för isolering av rör och kanaler. Det är den viktigaste nyheten när Branschstandard Teknisk Isolering, BTI har fått en översyn.

Den nya utgåvan av branschstandarden, BTI:2023 har kompletterats med två bilagor. Den ena är ett hjälpmedel för beräkning av U-värden för att uppfylla standardens isoleringsklasser.

Den andra är en kort sammanfattning av koder för teknisk isolering som används inom Building Information Properties – BIP.

Branschstandarden har dessutom fått en hel del redaktionella ändringar. För övrigt är den i huvudsak densamma.

Ett stort tack till er alla som engagerat i remissen och aktivt deltagit i möten.

Mer information och nedladdning av BTI:2023 finner du här