Automatiskt rätt med distansskålar

Automatiskt rätt med distansskålar

En distansskål är en isolerad rörupphängning, som finns i olika dimensioner för att passa den tjocklek som själva rörisoleringen har. Distansskålar har använts till kalla rör under många år.

För varma rör har distansskålar blivit vanligare först sedan BTI, Branschstandard Teknisk Isolering, lanserades och förespråkade lösningen. Vinsterna är stora. Enligt schablon SS-EN ISO 12241:2008 minskar den termiska förlusten (värmeförlusten) med cirka 15 procent inomhus och 25 procent utomhus när rör hängs upp med distansskål.

Distansskålar sparar dessutom utrymme eftersom det krävs tunnare isolering:

Vid användning av distansskålar av varma rör kan isoleringstjockleken minskas med upp till 30 procent inomhus, jämfört med traditionell rörupphängning med klamsvep.

Det bör påpekas att i de äldre AMA-tabellerna inte har tagits hänsyn till om rörupphängningar är isolerade eller inte, eftersom det än så länge är vanligast att rörupphängningarna är oisolerade. Om man vill använda isolerade rörupphängningar kan man därför minska isoleringstjockleken och ändå få samma värmeförlust.

Detta innebär också att det blir lättare för isoleringsmontören att få plats med föreskriven isolering.

Jan Fredriksson är projektledare för AMA VVS kyla hos Svensk Byggtjänst.

Automatiskt rätt med distansskålar

Jan Fredriksson är projektledare för AMA VVS kyla hos Svensk Byggtjänst. Han tycker att distansskålar är en förträfflig metod för att hänga upp rör på rätt sätt:

– Använder man distansskålar får man automatiskt rätt avstånd mellan ledningarna, det går inte att hänga för tätt. Det innebär även att korrekt isoleringstjocklek också kommer att rymmas sedan. Det är en välkommen bonus utöver att distansskålarna hindrar köldbryggor, säger Jan.

Distansskålar finns angivet i AMA VVS & Kyla som kod PPC.111.