En-kronan ger pengar tillbaka och höjer kompetensen inom branschen

En-kronan ger pengar tillbaka och höjer kompetensen inom branschen

Lärlingsutbildningen är uppdelad i 5 – 6 olika kursperioder om en vecka. En kursvecka kostar 12 000 kronor för medlemmar och 19 000 kronor för icke medlemmar för både VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare. Utbildningen betalas av företagen och vid årets slut ger IF en summa tillbaka för finansiering av lärlingsutbildningen.

”En-kronan” är branschens gemensamma kassa som företagen betalar in till via tilläggsören till FORA.  Alla företag som tar emot lärlingar och sedan sätter dem i utbildning får en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen varit i utbildning. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar man få tillbaka cirka hälften av det man lägger ut för utbildningen.

Syftet med ”En-kronan” är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket och samtidigt ha råd att bedriva företagarverksamhet.