Föredragshållare, IF-mässan (25-26/4)

Föredragshållare, IF-mässan (25-26/4)

Svensk Byggtjänst

AB Svensk Byggtjänst är ett informationsföretag för bygg- och fastighetssektorn, grundat 1934. Företaget tillhandahåller artiklar och dokumentarkiv, säljer litteratur samt ger ut bland annat Byggkatalogen och AMA. Målsättningen är samordning, information och kunskap. Svensk Byggtjänst kommer bland annat att informera om nya AMA VVS & KYLA 19 och nyheterna gällande teknisk isolering.

Säker Vatten

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

SSG, Standard Solution Group

SSG samordnar industriell kompetens och tar fram standardiserade lösningar på gemensamma problem. I över 60 års tid har SSG tagit fram tjänsterstandarder och kurser för att öka konkurrenskraften i svensk industri. Idén är att hitta gemensamma standardiserade lösningar på gemensamma problem, som återfinns inom hela industrin oavsett bransch.

EEF, Energieffektiviseringsföretagen

EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier. Tillsammans täcker företagen in alla de stora teknikområdena och levererar produkter och projekt med en mångfald av olika tjänsteutbud inklusive finansiering.