– Håll ut, håll avstånd!

– Håll ut, håll avstånd!

Det är precis det som även isoleringsentreprenörerna önskar i sin vardag, men i deras fall gäller det de även dom tekniska installationerna.

Montering av isolering och ytbeklädnader utförs ofta i trånga utrymmen där det också kan vara ont om plats mellan ledningarna. För att kunna utföra ett bra arbete behöver montören plats för händer, underarmar och verktyg.

Det är lätt att göra rätt om man följer Branschstandard Teknisk Isolerings (BTI) rekommendationer. Dessa refereras till i bland annat ”Säkervattens Byggtekniska förutsättningar” och ”Rätt arbetsmiljö för montörer och driftspersonal” med flera publikationer.

För att säkerställa fullgott resultat och funktion av den tekniska isoleringen bör isoleringsentreprenören upphandlas innan startmötet för det aktuella projektet avhandlats.

Vilket ger följande fördelar:

  • Upphängningar av rör avgör tjocklek på isolering.
  • Godkända brandisoleringslösningar för rör och luftbehandlingsinstallationer kräver olika upphängningsavstånd etc. beroende på val av isoleringsfabrikat.
  • Eventuella anpassningar vid håltagningar, brandtätningar etc.
  • Isolering av ingjutna rör och kanaler

”Rörupphängning med distansskålar skapar ”automatiskt” ett bättre utrymme för montering av rörisoleringen.”

Att upphandla isoleringsentreprenaden i tid är både ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt.

Anlita ett IF-medlemsföretag för att förvissa dig om att få rätt utförande och utbildningsnivå gällande BTI, tekniskisolering.se/medlemmar