IF-skolan (Lektion 3) Kylisolering

IF-skolan (Lektion 3) Kylisolering

Kylisolering av installationer som är kallare än omgivningen görs för att:

  • mediet i systemet ska bibehålla avsedd temperatur,
  • kondens inte ska bildas på rör eller kanal,
  • begränsa energiförluster.

För köldbärarsystem där mediatemperaturen ofta är mellan +4°C och +12°C används vanligen syntetiskt cellgummi, men även mineralull med ångbroms förekommer. Inom industrin förekommer även polyuretan och cellglas.

Cellgummi är uppbyggt av slutna celler där de tunna cellväggarna utgör ångbroms. Material med slutna celler har fördelen att vara mindre känsliga för yttre påverkan än ett ytskikt.

Cellgummiisolering finns i olika kvaliteter och utföranden. Ofta använda isolertjocklekar är 13, 19, 25 och 32mm.

Vissa fabrikat anger nominell isolertjocklek för kylisolering, som i praktiken ger större tjocklek för större rördimension. Principen är att yttemperaturen skall bli oberoende av dimension.

Ett alternativ till cellgummiisolering är mineralullsisolering som förses med ångbroms av aluminium – eller plastfolie. Folier är dock känsliga för skador och bör i utsatta lägen skyddas mot åverkan av exempelvis plast- eller aluminiumplåt.

Det kan vara svårt att bedöma erforderlig tjocklek för kondensisolering eftersom högsta relativa fuktighet i rumsluften är svår att förutse. Andra kriterier, temperaturhållning och energiläckage ska också vägas in. Man kan sällan räkna med att energiläckage nyttiggörs.

Upphängning av kylisolerade rörledningar ska göras så att isoleringen inte bryts. Rörledningarna bör hängas i speciella distansskålar som har samma isolerförmåga som isoleringen.

Kylisolering av armatur och sakvaror

För att undvika kondens isoleras normalt hela installationen. Ventiler, flänsförband m.m. isoleras. Ibland isoleras även pumpar. I centraler föredras dock ofta ett dränerat dropptråg under pumpen.

Följ monteringsanvisning! Isolertillverkare tillhandahåller detaljerad dokumentation för montering.

Ytbeklädnad kylisolering

En ytbeklädnad skyddar isoleringen och förenklar rengöring av ytan.

Tumregel vid ytbeklädnad av cellgummiisolering:

Om en ytbeklädnad applicerats utanpå cellgummiisolering bör man gå upp en isolertjocklek på grund av förändring av yt-koefficienten.