IF-SKOLAN, lektion 5 – Industriisolering

IF-SKOLAN, lektion 5 – Industriisolering

Industriisolering är speciellt

Industriisolering är speciellt på det sättet att det är individuellt beroende av vilken industri och vilken process man önskar isolera.

Företaget vill förstås ha en optimal funktion med rätt temperaturer, bästa tänkbara prestanda och energihushållningen blir också allt viktigare.

Att få så låga underhållskostnader som möjligt och att maxa anläggningens livslängd är förstås också viktigt.

Förutom det speciella materialet och montaget är det förstås viktigt för industrin att isoleringsarbetet går snabbt så att maskinpark och anläggning kan tas i drift så snabbt som möjligt.

Rätt industriisolering ger bästa prestanda och livslängd för hela processen.

Höga temperaturer och speciallösningar

Inom industrin kan det vara extremt höga eller låga temperaturer och temperaturer anpassade för just den egna industriprocessen och med specifik utrustning.

Det är isolering av värmeväxlare, rör och kanaler, ventiler, flänsar, tryckkärl och cisterntak och ofta krävs det specifikt beställda isoleringslösningar.

Pannorna i en industri kan behöva isolering i flera skikt av till exempel mineralull eller särskilda produkter som tål mycket höga temperaturer, så kallade eldfasta fibrer.

På kärnkraftverken använder man något som kallas spegelisolering. Den är gjord av plåt.

Vid isoleringen av kraft och värmepannor är det förutom hänsyn till höga temperaturerna i sig också mycket viktigt att beakta värmeutvidgningen som sker i alla delar av anläggningen.

Rör och ledningar rör sig ständigt på grund av värmeexpansionen.

SSG ger vägledning

Materialval och isolertjocklekar för industrin regleras vanligtvis av standarden SSG 7591 men det finns fabriker och anläggningar som har helt egna standarder och föreskrifter.

Specifika krav för enskilda processer

Varje industri har säregna processer och de ställer förstås specifika krav på isoleringen för att temperaturer, prestanda och säkerhet ska kunna bibehållas processen igenom.

I första hand handlar det om att ha kontroll över processen som man isolerar.

Men kombinationen av att bevara och säkra rätt temperaturer med lägre energianvändning gör att isoleringen bidrar till lägre underhållskostnader och man får därför ett hållbart system med en energieffektiv lösning.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments