IF-SKOLAN och VVSYN – en stark duo

IF-SKOLAN och VVSYN – en stark duo

VVSYN (VVS-branschens Yrkesnämnd), säkerställer att utbildningen som bedrivs på IF-SKOLAN håller rätt kvalitet

Samtidigt finns ett gott samarbete mellan parterna, där båda arbetar för att stärka kompetenstillgången i branschen.

– VVSYN går i framkant och kvalitetssäkrar utbildningar. De försöker få in teknisk isolering på fler gymnasier och vux- skolor för att bygga intresse hos ungdomar och arbetslösa.

Det stödjer branschen. Samarbetet med yrkesnämnden gör att vi når ut till långt många fler än vi skulle kunna själva. Vi når gymnasier, arbetsmarknadsutbildningar och andra kanaler i hela Sverige, säger Matthias Öman, skolledare för IF-SKOLAN.

Yrkesnämnden utfärdar också branschcertifikat till lärlingar och har kontakt med Skolverket om kursinnehåll.

– IF-SKOLAN är den enda skolan som erbjuder helhetsutbildning till VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare. Efter att ha gått skolan ska man göra teoretiskt prov i vår plattform för att bli certifierad, säger Mattias Wirdéus, sakkunnig rådgivare yrkesutbildning; branschprov och validering hos VVSYN.

Enkelt uttryckt har IF-SKOLAN grundutbildningen och företaget ansvarar för färdigutbildningen då eleven är anställd under utbildning, så kallad lärling. Grund- och färdigutbildningen är integrerade i varandra.

– Vilka praktiska moment som ingår i utbildningen och kunskapsmål fastställs av oss på VVSYN. Sedan är det företagen som intygar att den som är ute och arbetar som lärling hos dem utför de praktiska momenten och uppfyller kunskapsmålen, säger Mattias W.

Utbildning och certifiering

På VVSYN:s plattform KUB (Kvalitetssäkrad Utbildning), tecknas utbildningsavtal mellan företag och anställd under utbildning. Där sker också kunskapsuppföljning, med frågor kring teoretiska delar och intygande av praktiska moment. Att vara registrerad på KUB och samtidigt gå IF-SKOLAN ger elevenen bredare inblick och fördjupad förståelse.

Både utbildning, kunskapsfrågor och teoriprov ses över kontinuerligt för att följa branschens krav. Även samarbetet mellan skolan och yrkesnämnden utvecklas.

– IF-SKOLAN och VVSYN tittar på fler samarbetsformer som främjar branschen, samtidigt kan vi inte vara helt sammanlänkade eftersom vi ska kontrollera att skolan håller rätt kvalitet, säger Mattias W.

Han tillägger att eleverna och deras företag märker av kopplingen mellan skolan och yrkesnämnden genom att den ena utbildar medan den andra kontrollerar kunskap och certifierar. På vvsyn.se finns mer information om hur du blir certifierad VVS-Isolerare och Isoleringsplåtslagare.

Digitaliserad undervisningsplattform

IF-SKOLAN har under tre års tid byggt en e-Learning plattform. Den används nu på skolans alla undervisningsställen: Malmö, Stockholm, Kungälv och Örnsköldsvik.

– Plattformen är helt klar även om vi naturligtvis finjusterar löpande, bland annat efter synpunkter från användarna.

Vår målsättning är att det ska vara så enkelt som möjligt att använda plattformen. Vi har fått bra respons från plattformens användare, säger Matthias Ö. Plattformen används också av externa skolor, och kan skräddaranpassas om någon vill ha en speciallösning.

– Det är svårt att starta en utbildning från noll, genom vår plattform kan nya skolor få allt på plats direkt. Och de utbildar till ett bristyrke; alla skolor är så välkomna, säger Matthias Ö. Tack vare att plattformen var klar kunde IF-SKOLAN bedriva undervisning i alla teoretiska delar på distans under pandemin.

– Det var tur i oturen att vi redan hade börjat arbeta digitalt, vi ”räddade” flera gymnasieskolor på så vis. I dag kan skolorna välja om de vill undervisa på distans eller i klassrum. De praktiska kursveckorna i verkstad finns alltid kvar.

De praktiska momenten finns beskrivna på plattformen, både i text och i filmat material, men i verkstaden finns lärare på plats som kan visa, och förklara, säger Matthias Ö.

Kurs för andra yrkesgrupper

IF-SKOLAN inkluderar naturligtvis branschstandarden BTI i sina kurser. Apropå att BTI har väckt en hel del intresse hos andra yrkesgrupper i byggbranschen vill Matthias passa på att nämna att skolan har en introduktionskurs för dem som vill veta mer om teknisk isolering.

Den och övriga kurser, samt information om validering, går det all läsa mer om på ifskolan.se

– Kursen Introduktion Teknisk Isolering, ITI, vänder sig bland annat till den som är konstruktör, konsult, VVS-montör, ventilationsmontör, producent eller återförsäljare av teknisk isolering. Kursen innehåller teoretiska och framför allt praktiska moment, avslutar Matthias Ö.