IF-skolan

Med det nya upplägget i IF-skolan kommer lärlingen att ha en lärarledd utbildningsvecka per utbildningstillfälle, inte två veckor som tidigare. Mellan utbildningstillfällena genomförs praktik hos respektive medlemsföretag samt att eleven genomgår teoriundervisning som kommer att ske på distans via e-learning. Detta innebär att ett större ansvar läggs på eleven men ger också en betydligt effektivare utbildningsform. Vi kommer att följa skolverkets studieplan och upplägg med översyn från VVS branschens Yrkesnämnd.

Steg 1: Grundutbildning Teknisk Isolering (GTI)

Steg ett i vår utbildning är vad den heter, montören ska få med sig grunderna i hantverket och dess moment. Men framförallt få med sig en förståelse för varför vi isolerar. GTI-utbildning omfattar två lärarledda veckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum och ett teoripaket, e-learning som utförs mellan dessa. Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras man.

Steg ett måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg.

Steg 2: VVS-Isolerare

Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat. Montören kommer att ges en bred och allsidig utbildning på alla utbildningsplanens ingående delmoment. Utbildning omfattar 4 stycken lärarledda veckor separerade från varandra med cirka ett halvårs mellanrum och teori, e-learning som utförs mellan dessa. Genomförd utbildning och en arbetad tid om 6 800 timmar berättigar montören ett branschcertifikat VVS-isolerare. Ny form av branschprov/validering är på kommande.

Steg ett och två måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg.

Steg 3: Isoleringsplåtslagare

Tredje och sista steget i IF-skolan är en påbyggnadsutbildning. Här får man med sig ytterligare kunskaper i praktiskt plåtarbete.
Sista delen omfattar två lärarledda veckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum. Genomförd utbildning berättigar montören branschcertifikat Isoleringsplåtslagare. Ny form av branschprov/validering är på kommande.

IF-skolan finns på fem orter – Örnsköldsvik, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Ange ort i samband med anmälan

Detta var väldigt kortfattat om utbildningarna, önskar ni mer information eller anmäla er montör till utbildningen är ni välkomna att kontakta kansliet. 08-762 75 37 alt. johan@isolering.org

Visionen gällande IF-skolan står fast, vi ska även kunna erbjuda andra utbildningar anpassade för vår bransch inom en snar framtid.
Exempelvis: Arbetsledning, heta arbeten, lift, kemikaliehantering, brandtätning mm.

Anmälan till IF-skolan

Regler

 • Deltagare är anmäld så snart IF-skolan accepterat bokningen och skickat kallelse via Learnifier till kursdeltagaren.
 • Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till IF-skolan via mejl.
 • Vid avbokning 4 – 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-skolan med 50 % av kursavgiften
 • Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-skolan med 100 % av kursavgiften
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas IF-skolan via e-post
 • IF-skolan har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej
 • IF-skolan fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar
 • IF-skolan reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Planerade kurstillfällen 2019

 • ÖRNSKÖLDSVIK: v.3, 4, 14, 15, 37, 42, 46
  • Kursledare: K-G Ehn
 • STOCKHOLM: v.12, v.34, v.40
  • Kursledare: Roberto Agnoletto
 • LINKÖPING: v.7, v.38
  • Kursledare: Peter Nilsson
 • STENUNGSUND: v.8, v.13, v.35, v. 39
  • Kursledare: Daniel Hermansson
 • MALMÖ: v.11, v.36, v.41
  • Kursledare: Jesper Mattsson

 

IF-skolan utbildar framtidens isolerare

IF-skolan välkomnar alla isoleringsföretag till utbildning inom teknisk isolering.

IF-skolans huvudsakliga uppgift är att utbilda lärlingar inom isoleringsbranschen. Men det finns också ett stort intresse för vidareutbildning och vi erbjuder kurser inom specialområden.

Det unika med IF-skolan är förutom specialkompetensen inom teknisk isolering det faktum att utbildningen är mobil. Våra lärare reser Sverige runt och ”skolan kommer dit eleverna är”. Förutsättningen för att ansöka om en plats på IF-skolan är att deltagaren först anställs som företagslärling hos ett isoleringsföretag.

Från lärling till yrkesexamen

 • Utbildningstiden är 14 veckor uppdelat i perioder om två veckor. Du väljer i dagsläget mellan två inriktningar, VVS-isolerare eller Isoleringsplåtslagare. Läs mer om varje inrikting i broschyrerna om respektive inriktning.
 • Kursintyget ger yrkesexamen  när deltagaren gått färdigt
 • Finansering genom ”En-kronan” . Kostnaden är 12 000 kr per vecka för IF:s medlemmar och 19 000 kr för utomstående.
 • Tag reda på mer och anmäl dig till utbildningen genom att kontakta Johan Sjölund på IF.

En-kronan ger pengar tillbaka och höjer kompetensen inom branschen

Lärlingsutbildningen är uppdelad i 5-6 olika kursperioder om en vecka. En kursvecka kostar 12.000 kronor för både VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare. Utbildningen betalas av företagen och vid årets slut ger IF en summa tillbaka för finansiering av lärlingsutbildningen. Du kan läsa mer om kursplan och innehåll på IF-skolans egen hemsida.

”En-kronan” är branschens gemensamma kassa som företagen betalar in till via tilläggsören till FORA.  Alla företag som tar emot lärlingar och sedan sätter dem i utbildning får en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen varit i utbildning. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar man få tillbaka cirka hälften av det man lägger ut för teoriutbildningen.

Syftet med ”En-kronan” är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket och samtidigt ha råd att bedriva företagarverksamhet.

Unik kompetens och utbildningsmetod

IF-skolan kommer till dig och ditt företag. För att motsvara IF:s medlemmars krav på effektivitet och produktivitet så är IF-skolan mobil. Lärlingarna får gå i skola i sitt företags lokaler eller hos närliggande medlemskollega. Vitsen är att inte behöva skicka iväg personalen och att kunna bedriva de praktiska momenten med rätt material inom räckhåll. Både material och lärare är mobila och reser Sverige runt under utbildningsveckorna. Välkommen med anmälan till IF-skolan antingen direkt på webbplatsen eller via kontakt med Johan Sjölund 08-762 75 37, johan@isolering.org .