Arkiv november 22, 2018

IF-SKOLAN Kursveckor 2020

 

Välkommen till IF-SKOLAN, mer än 20 år av högkvalitativa utbildningar.

Vi utbildar och certifierar en värld av energihjältar. IF-SKOLAN välkomnar alla isoleringsföretag till utbildning inom teknisk isolering.

Nytt för 2020 är att vi kallar era lärlingar till lämplig kursort och vecka.

Antalet elever per vecka är begränsad till 10 lärlingar per kursvecka.

I samråd med skolledare och lokal kursledare kommer sedan kallelse till elev samt information till beställare skickas ut.

o Malmö v.11, 15, 41, 43

o Stockholm v.7, 12, 38, 40

o Stenungsund v.8, 13, 35, 39

o Örnsköldsvik v.4, 14, 36, 44

Anmälan gör du via E-post: bokning@ifskolan.se

För mer information så kan ni besöka ifskolan.se

Utveckling och historia för framtiden

1954 började ett antal företagare diskutera isoleringsyrkets status, vissa branschfrågor, materialets komponenter med mera. I och med det formades IF – Isoleringsfirmornas förening.

Formellt bildades föreningen i Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm och syftet med föreningen står sig än i dag.

Föreningen har till ändamål att vid ett eller flera årliga sammanträden sammanföra medlemmarna för att dryfta, planlägga och eventuellt besluta i gemensamma yrkesangelägenheter, så som rörande förhandlingar med myndigheter, organisationer och andra frågor om den tekniska utvecklingen inom isoleringsfacket och andra åtgärder för tillvaratagande av samfällda branschintressen”.

1979 är en milstolpe i föreningens historia då IF fick en egen isoleringsombudsman, Arne Carlö, och ett eget kansli hos dåvarande RAF (Rörledningsfirmornas arbetsgivareförbund, föregångaren till VVS Företagen numer IN). Under åren har arbetet inom föreningen haft fortsatt fokus på branschfrågor, arbetsmiljö och materialutveckling och utökat samarbetet med vår växande omgivning. Under 2000-talet bildades IF-skolan med lärlingsutbildning och annan fortbildning. Allt för att utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för en framtida kvalitet inom teknisk isolering.

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles