Utveckling och historia för framtiden

Utveckling och historia för framtiden

1954 började ett antal företagare diskutera isoleringsyrkets status, vissa branschfrågor, materialets komponenter med mera. I och med det formades IF – Isoleringsfirmornas förening.

Formellt bildades föreningen i Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm och syftet med föreningen står sig än i dag.

Föreningen har till ändamål att vid ett eller flera årliga sammanträden sammanföra medlemmarna för att dryfta, planlägga och eventuellt besluta i gemensamma yrkesangelägenheter, så som rörande förhandlingar med myndigheter, organisationer och andra frågor om den tekniska utvecklingen inom isoleringsfacket och andra åtgärder för tillvaratagande av samfällda branschintressen”.

1979 är en milstolpe i föreningens historia då IF fick en egen isoleringsombudsman, Arne Carlö, och ett eget kansli hos dåvarande RAF (Rörledningsfirmornas arbetsgivareförbund, föregångaren till VVS Företagen numer IN). Under åren har arbetet inom föreningen haft fortsatt fokus på branschfrågor, arbetsmiljö och materialutveckling och utökat samarbetet med vår växande omgivning. Under 2000-talet bildades IF-skolan med lärlingsutbildning och annan fortbildning. Allt för att utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för en framtida kvalitet inom teknisk isolering.