IF:s medlemsföretag påverkar utvecklingen

IF:s medlemsföretag påverkar utvecklingen

Under slutet av 2021 fattade Isoleringsfirmornas Förening, IF, beslut om att inrätta styrgrupper som ska öka medlemsföretagens möjligheter att påverka.

Syftet med styrgrupperna är att ge medlemsföretagen i IF mer inflytande över vilka frågor föreningen ska driva och vilka ställningstaganden som ska göras. Alla företag som är med i IF kan också sitta med i styrgrupperna.

– Grupperna har varit en efterfrågad lösning från våra medlemsföretag. Och styrelsen vill ha mer bredd och engagemang för att veta med vilken inriktning vi ska jobba och vilka frågor vi ska driva, säger Håkan Eriksson, ordförande i IF. Han bedömer att styrgrupperna kommer att ge IF ännu mer inflytande i föreningens frågor.

– Jag tror att övriga parter i byggbranschen kommer att lyssna mer eftersom vi kan visa en tydlig förankring av de åsikter vi för fram. Energifrågan ligger dessutom högt upp på agendan både i byggbranschen och i samhället i stort. Vi som jobbar med teknisk isolering är miljöhjältar, vårt kunnande och vår insats gör stor skillnad.

– Jag tycker att vi får gehör när vi framför synpunkter om tekniskisolering. Branschstandard Teknisk Isolering, BTI, har bidragit till det även om det fortfarande pågår implementering. Vi vill vara i framkant i vår del av installationsverksamheten.

Fokusområden inom VVS och industri

  • Styrgrupp VVS kommer bland annat att sätta fortsatt fokus på Branschstandarden, BTI, på utbildningar, rekrytering och på verktyg som IF-KALKYL.

– Gruppen kommer också att vara delaktiga i arbetet med kommande revisioner av AMA, det är vi i branschen som sitter på det tekniska kunnandet, säger Håkan.

  • Styrgrupp industri kommer bland annat att utgöra stommen i SSG:s arbetsgrupp under revisionen av SSG Standard i de delar som rör teknisk isolering.

SSG har stor inverkan på installationerna inom processindustrin vad gäller utförande av teknisk isolering.

Även för industrigruppen är naturligtvis rekrytering en prioriterad fråga, hela branschen har ett stort behov av personal.

Håkan avslutar med att säga att det har funnits ett intresse från medlemsföretagen att delta i styrgrupperna. Men om det är någon som är intresserad, som inte har gått med ännu, så går det bra att kontakta IF:s kansli.

– Medlemmarna är föreningen, inte styrelsen eller verksamhetschefen. Därför vill vi ha alla med på tåget. Jag hoppas att medlemsföretagen känner att de får ett större inflytande nu, det är tanken.