Industri- och processisolering – Enorm potential till STORA energibesparingar

Industri- och processisolering – Enorm potential till STORA energibesparingar

Industri- och processisolering – Enorm potential till STORA energibesparingar

Idag är drivkraften inom processindustrin att minska utsläpp, ha en väl fungerande process och sälja tillvaratagen energi.

Här är temperaturerna höga vilket kräver tjock isolering, med produkter som är robusta och framtagna att användas i dessa miljöer.

INOM INDUSTRIN har man sin egen ”AMA” i form av isolerings standard från Standard Solutions Group, SSG

Standarden SSG 7591 behandlar isolering av rörledningar, ventilations-kanaler och behållare. Här finns liksom det fanns i AMA, tabeller för isoleringsnivåer, men här kallade energikravnivå låg, medel och hög.

Tabellerna ger isoleringstjocklekar och värmeförluster för temperaturer upp till 500 grader och tar hänsyn till isoleringens isolerförmåga och eventuella värmebryggor. Isoleringsfirmornas förening har med sitt kunnande varit en aktiv deltagare vid framtagandet av standarden.

Vid jämförelse med andra länder inom Europa har industrin i Sverige en hög isolerstandard, det vill säga att isolertjocklekar i dagsläget är på en bra nivå ur energisynpunkt.

Det finns dock fortfarande en stor potential att bli bättre och ett område att ta sig an är oisolerade ventiler och flänsar.

I processindustrin står oisolerade ventiler och flänsförband för en stor del av värmeförlusterna. En av anledningarna att de saknar isolering är att de ska vara lättinspekterade. Detta går att åtgärda med så kallade madrasser och kåpor som är lätta att demontera.

Energiförlusten för en enda oisolerad ventil i dimension DN150 och 300 graders medietemperatur är cirka 27 megawattimmar per år och använder man en isoler-madrass på den blir förlusten cirka fyra megawattimmar per år, en stor besparing i förhållande till investeringen. (1 megawattimme är lika med 1 000 kilowattimmar)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments