Isolering av rör-i-rör

Isolering av rör-i-rör

Rör-i-rör består av ett mediarör av vanligtvis PEX som löper inuti ett yttre skyddsrör av plast

Tanken är att om en läcka uppstår på mediaröret ska vattnet rinna i skyddsröret till en plats där det inte gör så stor skada och där vattnet och därmed läckan lätt kan upptäckas.

Mediaröret kan bytas ut medan skyddsröret blir kvar.

Att man inte behöver isolera rör-i-rör är en vanligt förekommande misstolkning, det hävdas att den stillastående luft som finns mellan inner och ytter-rör är fullt tillräcklig ur isolerings synpunkt. Förvisso så har stillastående luft en god värmekonduktivitet (λ) på 0,026 W/m K. men, oftast handlar det om några få millimetrar om någon alls.

Det bygger som sagt på stillastående luft men jag har än idag inte sett en rör-i-rörinstallation där ändarna på skyddsröret är tätat mot mediaröret, kan det bero på att ”skvaller” funktionen gällande läckage försvinner? Troligtvis, ja. Detta gör att röret är att betrakta som i princip oisolerat.

Rör-i-rör är en perfekt lösning för kortare sträckor, anslutningsledningar eller i situationer där det inte är viktigt med isolering, men man bör vid längre dragningar med rör-i-rörlösningen ha samma tankesätt gällande teknisk isolering som vid övriga typer av rör.

Exempel på värmeförluster …

Förutsättningar: Rörytterdiameter 28mm rör-i-rör, mediatemperatur 55°C, omgivandetemperatur 20°C. I Branschstandard Teknisk Isolering, BTI rekommenderas isoleringsklass R6 för frihängande rör och R3 för ingjutna.

  • Frihängande oisolerat rör: cirka 36W/m!
  • Frihängande rör med 60mm isolering (R6): cirka 5W/m
  • Ingjutet oisolerat rör: cirka 74W/m!
  • Ingjutet rör med 20mm isolering (R3): cirka 8W/m

Genom att isolera rörledningar rätt kan du sänka energiförbrukningen och driftkostnaderna samt minska risken för legionella.