Kondensisolering

Kondensisolering

Dimensionering av isolering vid kalla installationer för att förhindra kondens

När isoleringen av en kall installation ska dimensioneras för att förhindra kondens på isoleringens alternativt ytbeklädnadens yta är det mediatemperatur, omgivande temperatur och den relativa luftfuktigheten som blir avgörande för hur tjock isoleringen ska vara.

Viktigt att tänka på: Om man lägger på ett ytskikt (aluminiumplåt eller annat) får vi ett annat värmeövergångsmotstånd, vilket innebär att du oftast behöver gå upp en isoleringstjocklek för att förhindra kondens.

Ur kapitel 6 och 9 i Branschstandard Teknisk Isolering, BTI

6.4 Kalla installationer

Med kalla installationer menas när medietemparatur understiger omgivande temperatur.

6.5 Isolering mot utvändig kondens

Kalla installationer isoleras mot utvändig kondens, så det inte uppstår skador, olägenheter i omgivningen, isoleringen eller installationen. Isoleringen dimensioneras så att yttemperaturen på den yttre ångbromsen är högre än luftens daggpunktstemperatur.

A.9 Rekommendationer på isoleringsklasser för rörinstallationer

Isoleringsklasserna R2 och R3 rekommenderas gällande köldbärarsystem.

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet. Isoleringsklasserna är anpassade för vanligt förekommade temperaturer och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

Vatten- och eller is i isoleringen

Den värmekonduktivitet (lambda-värde) som redovisas för ett isoleringsmaterial förutsätter att isoleringsmaterialet är torrt. Om fukt kommer in i isoleringen så att den blir våt ersätter vatten luften och eftersom vatten har en högre värmekonduktivitet än luft försämras isoleringens förmåga att begränsa värmeflödet.

Tänk på att vatten isolerar 25 gånger sämre än luft och is 100 gånger sämre …