Lämna plats, här kommer vi

Lämna plats, här kommer vi

Vi har ett systemfel

Vi har ett systemfel där man redan på ritbordet inte tar hänsyn till den tekniska isoleringen och dess utrymmesbehov.

Med de energikrav som ställs idag räcker det inte med att ha ett välisolerat klimatskal, isoleringen av installationerna har en betydande roll för om vi gemensamt ska kunna uppnå de uppsatta klimatmålen.

Det handlar om att vi alla inom installationsbranschen måste ändra vårt beteende och tänk kring teknisk isolering, hjälps vi åt kommer vi gemensamt bidra till både komfortabla, energismarta och säkra byggnader.

Montering av isolering och ytbeklädnader utförs ofta i trånga utrymmen där det också kan vara ont om plats mellan ledningarna. För att kunna utföra ett bra arbete behöver montören plats för händer, underarmar och verktyg.

”Gör plats för den tekniska isoleringen nu!”

Ett bra exempel

Ett bra exempel på hur man kan bidra som konstruktör: Föreskriv distansskålar (AMA-kod PPC.111) på kalla och varma rörinstallationer.

  • Distansskålen skapar ”automatiskt” ett bättre utrymme för montering av rörisoleringen.
  • Distansskålen förhindrar värme- och köldbryggor vid rörupphängningarna av varma och kalla rör (även
  • kondens). Den minskar de termiska förlusterna enligt schablon med 15 % inomhus och 25 % utomhus.
  • – I de flesta fall kan man därför gå ner i isoleringstjocklek när röret är upphängt med distansskål.
  • Minskad ljudspridning från rören.
  • Med mera