Man ger för att få

Man ger för att få

Isoleringsbranschens ständiga problem med utrymmesbrist på byggarbetsplatsen, både gällande praktiskt utförande och utrymme i dialog med övriga i byggprocessen, speglar vardagen för många i vår bransch.

 

MÅNGA AV VÅRA medlemsföretag upplever ett helt annat utrymme på industrijobben. Där har den tekniska isoleringen en självklar plats, varför är det så? Innanför staketet på dessa projekt är isoleringsentreprenaden helt fristående – inte en underentreprenad till rör och ventilationsentreprenören som i de flesta fall på en byggarbetsplats.

Inom industrin har det sedan många år funnits en genomtänkt och tydlig standard över hur ett isoleringsarbete ska utföras oavsett applikation. Kan detta vara en av anledningarna till att vi åtnjuter en helt annan status på denna typ av entreprenader?

Isoleringsfirmornas förening verkar på flera sätt för att höja branschens status och öka kunskapen hos övriga parter inom byggbranschen om vad som krävs för att en teknisk isolering ska kunna utföras korrekt och vilka positiva effekter det ger för exempelvis drifts-ekonomin. Vi säkerställer också en hög kompetens genom bland annat IF-skolan och utbildningsportalen. Dessutom tillhandahåller vi informa­tions- och kalkylmaterial som under-lättar arbetet.

Samverkan mellan de olika parter som är inblandade i ett projekt är avgörande för en bra arbetsmiljö och ett bra slutresultat både på kort och lång sikt – från beställare och vidare genom hela ledet med bland annat arkitekter, konstruktörer, byggare och olika kategorier montörer. Tydliga och dagsaktuella branschstandarder underlättar för alla parter och en sådan kommer att utvecklas gällande teknisk isolering för rör- och ventilations-installationer.

Om ovanstående och lite till kan du läsa i IF-tidningen. Och glöm inte: tillsammans blir vi starkare – föreningen verkar med och för ditt företag. För att få utrymme måste vi även våga ta detsamma.

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments