Medlemskap i EEF

Medlemskap i EEF

Energieffektiviseringsföretagen, EEF, är en intresseorganisation med ett starkt engagemang för att öka energieffektiviseringen i Sverige – för ett prisvärt, pålitligt och hållbart energisystem.

EEF samlar leverantörer av energitjänster och produkter samt beställare av energieffektiviseringsåtgärder som industrier och fastighetsägare.

Branschorganisationen IF är medlemmar i EEF, men det finns ett stort värde i att gå med även som enskilt företag. Som medlem blir man bland annat inbjuden direkt till EEFs möten, nätverk och event. Man får även möjlighet att föreläsa för beställare och kunder samt aktivt delta i lobbying och påverkansarbete.

EEF vill även erbjuda medlemmar i IF gratis medlemskap under resten av året, dvs de betalar först i början av 2023.

Energieffektivisering är en framtidsbransch för installatörer, entreprenörer, konsulter och tillverkare – utan dessa företag får inte Sverige till den energiomställning som behövs. Som medlem i IF får man rabatt på medlemskapet i EEF.Tillsammans med medlemmarna kan EEF leverera konkurrenskraftiga företag och utveckla och säkerställa den växande marknaden för energieffektivisering.

Vill ditt företag också delta i utvecklingen? Ansök om medlemskap idag: https://eef.se/medlemskap/

  • EEF skapar kontinuerliga mötesplatser och nätverk för medlemmarna. Genom samverkan kan vi utveckla branschen och snabbare hitta lösningar som marknaden behöver.
  • EEF är ständigt närvarande i debatten och jobbar för bättre och tydligare lagar och regler inom energieffektivisering, och ser gärna att medlemmarna deltar i detta arbete.
  • EEF är en direktlänk mellan beställare och leverantörer. För att utveckla marknaden behöver branschen en tätare dialog mellan beställare och leverantörer.
  • EEF är experter på energieffektivisering och stöttar medlemmarna med omvärldsbevakning samt kunskap om allt från teknik och upphandlingar till lönsamhetsberäkningar och andra konkreta verktyg.

”Det är en självklarhet för oss att vara medlemmar i EEF som arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige” Jonas Hernborg, VD Elitfönster.

”Vi måste jobba tillsammans, och det kan EEF hjälpa oss med. Vi behöver samverka för om vi bara jobbar med energieffektivisering enskilt i företag så kommer vi inte så långt. Vi har alla något att vinna på att jobba tillsammans!” Bo Lilja, automationsingenjör Festo