Varför medlem i IF?

IF är en förening för företag inom isoleringsbranschen. IF har idag har cirka 75 isoleringsentreprenörer som med­lemmar och ett tiotal medlemmar från fabrikant- och grossistledet. Tillsammans diskuterar vi gemensamma frågor och vi arbetar också gemensamt mot beställare, myndigheter, konsulter och andra organisationer. Att vara medlem i ett branschförbund är för många en självklarhet.

Tidigare var IF en ren entreprenörförening, men sedan år 2006 välkomnar vi även företag från fabrikant- och gros­sistbranschen.

IF har sedan 1954 arbetat med att förbättra isoleringsfirmornas villkor. IF arbetar för höjd status för sina medlemsföretag.

Ett av våra långsiktiga mål är att höja isoleringsföretagens status som sidoentreprenör. Vi arbetar också för att påvisa teknisk isolerings betydelse för energibesparing. Vi försöker nå beslutsförfattare på olika ställen i vår omgivning såsom myndigheter, beställare, konsulter, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera. Vi har även nordiskt och europeiskt samarbete samt nära kontakt med Installatörsföretagen (VVS Företagen) som är arbetsgivareförbundet för isoleringsföretagen.

Vi arbetar också för att förbättra arbetsmiljön för våra företag.

Välkommen att bli medlem hos oss!

Det är enkelt att bli medlem hos oss. Du behöver bara:

  1. Fylla i Inträdesansökan_IF(fyll i och skriv ut)
  2. Skicka med kopior av registreringsbevis, kopia på försäkringsbrev,senaste årsredovisingen
  3. Posta ansökan och kopior till: Isoleringsfirmornas förening, att: Johan Sjölund, Box 171 54, 104 62 Stockholm

Kostnaden för medlemsskap är en fast serviceavgift på 2500 kr/år (+200 vid inträde) samt en rörlig serviceavgift beräknad på företagets omsättning för föregående år.

Serviceavgiften är 0,07% av omsättningen om företaget också är medlem i Installatörsföretagen och 0,18% för enskilt medlemsskap. Avgiften faktureras två gånger per år och serviceavgiften är inklusive moms och avdragsgill.

Isoleringsfirmornas stadgar (PDF)

Vill du dela med dig?

Föreningens årsmöte är varje år i april – maj och vi träffas också i mindre grupper för specifika projektämnen (som auktorisationen eller nya AMA-regler) eller för att mötas i frågor med lokal anknytning.

Här på webben hittar du dina kollegor i föreningen via medlemsregistret och du är välkommen att läsa om IF:s energihjältar på våra egna sidor tidningen VVS-Forum.

Vill du påverka och samverka?

Medlemmarna hos IF vill var med och påverka samhällets instanser för en renare sundare framtid. Vi verkar för att byggnäringen ska kännetecknas av kvalitet och kunskap.

Tillsammans garanterar vi gynnsam utveckling och förutsättningarna för rätt utförda arbeten inom teknisk isolering.

Kom med du också!