Ny IF-skola och utbildningsportal

Ny IF-skola och utbildningsportal

IF-skolan utbildar lärlingar inom teknisk isolering, dessutom erbjuds vidareutbildning i form av kurser inom specialområden.
I skrivande stund pågår också arbetet med att skapa en ny internetbaserad utbildningsportal.

IF-skolan tog en paus hösten 2017 och våren 2018 drog skolan igång igen med delvis nytt upplägg. IF-skolan kommer nu att erbjuda utbildning med lokala kursledare som tillsammans med Jonny Jonsson, ansvarig skolledare, utför undervisningen på fem platser i Sverige.
Lärlingen går i skolan i en vecka, två gånger om året (till skillnad från tidigare då det var två veckor två gånger om året). Mellan kurstillfällena på plats bedrivs teoretiska studier via IF:s utbildningsportal. Utbildningen är uppdelad i tresteg, där föregående steg måste ha genomförts innan lärlingen kan gå vidare till nästa:

1. Grundutbildning Teknisk Isolering (GTI)
Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras eleven.

2. VVS-isolerare
Genomförd utbildning och minst 6 800 timmar arbetad tid berättigar till ”branschcertifikat VVS-isolerare”.

3. Isoleringsplåtslagare
Genomförd utbildning berättigar till ”branschcertifikat Isoleringsplåtslagare”.

Portal – för medlemmar och övriga

Utbildningsportalen är ett verktyg som medlemsföretag får tillgång till för att kunna utbilda sina projektledare och montörer.
– Vi som förening ska se till att medlemsföretagen är uppdaterade när det gäller teknisk isolering och det som berör vår bransch.
Dokumenterad kunskap fungerar som ett konkurrensmedel som kan göra det lättare att få uppdrag och vinna upphandlingar. Vi har som målsättning att höja statusen på vår bransch och att beställaren ska kräva att installation utförs av certifierad personal, säger Johan Sjölund, verksamhetschef för Isoleringsfirmornas Förening. Utbildningsportalen ska också utbilda andra som berör branschen, till exempel konstruktörer och besiktningspersoner. Om hela kedjan är medveten om nyttan av, och vad som krävs för en ultimat teknisk isolering så är förutsättningarna att lyckas goda.
– Med rätt utbildning går det att hitta de bästa, mest lönsamma och klimatsmarta lösningarna. De flesta tycker nog också att det är roligare att utföra ett jobb om de vet varför det ska göras på ett visst sätt.

Subventionerad utbildning

Den som deltar i IF-skolan måste vara anställd som lärling av ett företag. Genom branschens gemensamma kassa ”Enkronan” får alla företag som tar emot lärlingar och sätter dem i utbildning en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen deltagit i utbildningen. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar bolagen få tillbaka cirka hälften av det de lägger ut för utbildningen.
– ”Enkronan” finansieras genom så kallade tilläggs-ören (procent på utbetalda löner) som branschföretagen betalar in. Syftet är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket utan att det blir för kostsamt för det enskilda företaget.