Oisolerade rör ingjutna i betong ger extrema värmeförluster

Betong ökar den utstrålande ytan, vilket innebär att man i princip byggt sig en rejäl fläns om man gjuter in oisolerade rör. Med 20 millimeter isolering på rören som gjuts in minskar värmeförlusterna avsevärt!

Beakta även uppvärmningen av de kalla rören ingjutna i betong, dessa kan ge upphov till mikrobiell tillväxt (legionella), dessa rör skall också isoleras.

Om ett varmt rör ska gjutas in i betong så måste det isoleras, värmeförlusterna blir annars katastrofala. Bilderna talar sitt tydliga språk.

I branschstandard teknisk isolering rekommenderas isoleringsklass R3 för rör ingjutna i betong.

Vilken värmeförlust?

Här visas exempel med oisolerade och isolerade PEX-rör och hur stor värmeförlusten blir när det gjuts in i betong.

Mediatemperatur: 55°C

Omgivande temperatur: 20°C

Rördiameter: 28 mm

Oisolerat rör ingjutet i betong   

Värmeförlust ca: 74W/m!

——————————————————————————————————————–

Rör med 20mm isolering (R3) ingjutet i betong

Värmeförlust ca: 8W/m