Rekommendationer för rörinstallationer

Rekommendationer för rörinstallationer

A.9 Rekommendationer på isoleringsklasser för rörinstallationer. Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass.

Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet.  Isoleringsklasserna ovan är anpassade för vanligt förekommade temperaturer och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

Läs mer

Johan Sjölund

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.