Remiss inför AMA VVS & Kyla 19

Remiss inför AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla och RA VVS & Kyla (Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyla) kommer i nya versioner våren 2019. Fram till den 15 september har vi chansen att påverka innehållet genom att lämna våra synpunkter på remissversionen.

Mycket av synpunkterna IF inkom med till kapitel R “Isolering av installationer” i första omgången (20171123) har anammats. Skicka in ytterligare synpunkter till kansliet fortast möjligt, dock senast den 12/9.

Länk till Svensk Byggtjänst

Johan Sjölund

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.

Kommentarer inaktiverade.