Remiss inför AMA VVS & Kyla 19

Remiss inför AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla och RA VVS & Kyla (Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyla) kommer i nya versioner våren 2019. Fram till den 15 september har vi chansen att påverka innehållet genom att lämna våra synpunkter på remissversionen.

Mycket av synpunkterna IF inkom med till kapitel R ”Isolering av installationer” i första omgången (20171123) har anammats. Skicka in ytterligare synpunkter till kansliet fortast möjligt, dock senast den 12/9.

Länk till Svensk Byggtjänst