Elförbrukningen och uppvärmningen i våra byggnader har en nyckelroll för att nå klimatmålen. För att den kommande renoveringsstrategin ska få effekt måste myndigheterna ta krafttag för att minska energiåtgången i bostadssektorn.

Det skriver Isoleringsfirmornas Förening tillsammans med fem andra branschföreningar i Aktuell Hållbarhet