Så redovisar du rörledningars isolertjocklek i beskrivningen

Så redovisar du rörledningars isolertjocklek i beskrivningen

I beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyl 16 så ska inte tjockleken på den tekniska isoleringen redovisas genom att hänvisa till en serie. I stället ska isolertjockleken för varje rördimension anges i beskrivningen, huvudsakligen genom ett aktivt val som grundar sig på en beräknad energiförlust.

Mer information:  ama-nytt_1-2016_sid60-61

 

Johan Sjölund

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.