English version – Branschstandard Teknisk Isolering 2020.03.30 utgåva 1