Syns vi inte, finns vi inte…

Syns vi inte, finns vi inte…

IF – Isoleringsfirmornas förenings medlemmar erbjuds att pryda sina bilar med denna dekal.

Dekaler och/eller EPS-fil (vektoriserad) finns möjlighet att rekvirera kostnadsfritt från kansliet.

e-mail:  johan@isolering.org  alt. via telefon: 087627537

Johan Sjölund

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.