Unikt anpassad isolering för industri

Unikt anpassad isolering för industri

Industriisolering är speciellt på så sätt att det är individuellt anpassat beroende av vilken industri och vilken process man önskar isolera.

Företaget vill förstås ha en optimal funktion med rätt temperaturer, bästa tänkbara prestanda och energihushållning.

Att få så låga underhållskostnader som möjligt och att maximera anläggningens livslängd är också viktiga aspekter.

Förutom det speciella materialet och montaget måste isoleringsarbetet gå fort så att maskinparken och anläggningen kan tas i drift så snabbt som möjligt.

Rätt industriisolering ger bästa prestanda och livslängd för hela processen.

Höga temperaturer och speciallösningar

Inom industrin kan det vara extremt höga eller låga temperaturer, samt temperaturer anpassade för den egna industriprocessen och med specifik utrustning.

Det är isolering av värmeväxlare, rör och kanaler, ventiler, flänsar, tryckkärl och cisterntak och ofta krävs det specifikt beställda isoleringslösningar.

Pannorna i en industri kan behöva isolering i flera skikt av till exempel mineralull eller särskilda produkter som tål mycket höga temperaturer.

Vid isoleringen av kraft- och värmepannor är det förutom hänsyn till höga temperaturerna i sig också mycket viktigt att beakta värmeutvidgningen

som sker i alla delar av anläggningen. Rör och ledningar rör sig ständigt på grund av värmeexpansionen.

Specifika krav för enskilda processer

Varje industri har säregna processer och de ställer specifika krav på isoleringen för att temperaturer, prestanda och säkerhet ska kunna bibehållas processen igenom.

I första hand handlar det om att ha kontroll över processen som man isolerar.

Men kombinationen av att bevara och säkra rätt temperaturer med lägre energianvändning gör att isoleringen bidrar till lägre underhållskostnader. Man får därför ett hållbart system med en energieffektiv lösning.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments