Utbildningsportal Teknisk Isolering

Här kan du att ta del av kostnadsfria utbildningar gällande teknisk isolering, vi vänder oss till skolor, arkitekter, fastighetsägare, VVS-konstruktörer, besiktningsmän med flera. Allt för att synliggöra och öka förståelsen för att göra rätt och tänka rätt när det gäller teknisk isolering. Vi vill säkerställa att det finns en grundkunskap om vår bransch, att den finns och gör stor nytta i det fördolda.

Vi kommer successivt fylla på med fler intressanta utbildningar.

Våra kurser

Brandisolering

Kursen innehåller användbar information om teknisk isolering och brand.

Ett bidrag från SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har möjliggjort investeringar i en utbildningsplattform samt framtagandet av utbildningar.