Utställare IF-mässan (25-26/4)

Utställare IF-mässan (25-26/4)

AHLSELL

Ahlsells unika kunderbjudande ger professionella användare tillgång till ett omfattande utbud av produkter och relaterade tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning.

BEVEGO

Om du inte redan känner till oss är vi ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation. Bland våra kunder anses vi vara en tillförlitlig leverantör med gott ryckte, något vi är mycket stolta över och jobbar hårt för. Vi kavlar gärna upp ärmarna och ser till att vårt sortiment ständigt uppdateras, att vår kvalité är den högsta och våra medarbetare de mest kompetenta.

PROFISOL

Profisol är sedan många år en av landets viktigaste leverantörer av teknisk isolering, lösningar inom brandskydd, akustik och plåt. Sedan starten har vi framgångsrikt levererat tekniska lösningar och expertis kring dessa områden över hela landet. Idag arbetar vi från fem filialer från Malmö till Solna i Stockholm och har ett gediget distributionsnät med egna lastbilar och chaufförer för säkra leveranser över hela Sverige.

ARMACELL

Hos oss på Armacell har kombinationen av förståelse för vad marknaden vill ha och tekniskt kunnande lett fram till att vi utvecklat ett sortiment av produkter, som var och en omsorgsfull anpassats att uppfylla specifika krav. Armacells förstklassiga produkt AF/Armaflex har nu försetts med antimikrobiellt skydd. I sin egenskap av ensamrätts partner till Microban är Armacell den första tillverkaren som kommer med ett högflexibelt isoleringsmaterial som ger extra skydd mot skadliga bakterier, mögel och svamp.

KNAUF Insulation

Vi är ett av de snabbast växande och mest respekterade globala företagen inom isolering. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att möta den ökande efterfrågan på energieffektivitet och hållbarhet i bostäder, i kommersiella byggnader och inom industrin.

ISOVER, Saint Gobain

ISOVER är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens hem. Lösningar som gör livet bekvämare, mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Som marknadsledare inom våra produktionsområden tar vi ansvar för att möta de globala utmaningarna inom energi, tillväxt och miljö. Med innovativa konstruktioner uppfyller vi framtidens behov redan idag och utvecklar ständigt nya lösningar; intelligent isolering, självrengörande fönster samt glas som utnyttjar solenergi är några exempel.

PAROC, Owens Corning

Under vår 80-åriga historia har vi byggt upp ett rykte för produkter med hög prestanda, teknisk expertis och hållbarhet hos småhusbyggare, arkitekter, entreprenörer, återförsäljare och industribyggare. I dag är vi marknadsledande sett till marknadsandelar inom såväl byggisolering och teknisk isolering på våra kärnmarknader: Finland, Sverige och Baltikum. Paroc har dessutom en ställning som stark utmanare på marknaderna i Polen, Tyskland, Storbritannien, Norge och Ryssland.

ROCKWOOL

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin. Våra isoleringsprodukter är baserade på väl utvecklad stenullsteknik för avanserad system och produkter. I ROCKWOOL ingår även flera systerbolag som levererar speciallösningar för trädgårds, marin- och offshoresektorn.

SAGER

SAGER är ett schweiziskt premiummärke för innovativ isolering. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar såväl som en snabb och pålitlig service. SAGER representerar mer levnadskomfort och hög energieffektivitet, skyddar miljön och hjälper till att spara kostnader.

 

IF-mässan anordnas vartannat år i anslutning till föreningens årsmöte. Besökarna erbjuds ett intressant seminarium och i anslutning finns mässan där producenter och grossister inom teknisk isolering förevisar sina produkter och nyheter. Värt att notera är att mässan är öppen för alla, inte bara för medlemsföretag. 

 

– Genom mässan vill vi skapa ett forum för vår bransch som är matnyttigt ur flera aspekter. Här är branschen samlad från när och fjärran i vårt avlånga land. Det har varit väldigt uppskattat, både seminariet med gästföreläsare som pratar om ett aktuellt ämne som berör oss alla och utställningen som sker på ”neutral mark” jämfört med att besöka en enskild leverantör. Nu när det svenska deltagandet på IEX-mässan har uteblivit 2018 är behovet av en nationell mässa än större.

 

Det har inkommit önskemål om möjlighet för medlemsföretagen att själva kunna arrangera kundevent i anslutning till mässan, av den anledningen kommer IF-mässan 2019 att hållas öppen en eftermiddag och en förmiddag. Ett branschspecifikt seminarium kommer att hållas i anslutning till mässans båda halvdagar.

Plats:   POP HOUSE HOTEL, Djurgårdsvägen 68, Stockholm

Mässans öppettider

Torsdag 25/4                    13:00 – 17:00

Fredag 26/4                      09:00 – 13:00