Vägledning om ändring av avtalat pris

Vägledning om ändring av avtalat pris

Vägledning om ändring av avtalat pris till följd av ökade materialkostnader.

Genom denna vägledning vill Byggherrarna ge råd om hur man kan gå till väga för att ta ställning till entreprenörers krav på ändring av avtalade priser och vilken information som kan efterfrågas för att möjliggöra en korrekt och konsekvent tillämpning av 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06.

Läs mer på byggherre.se

Byggkostnader 2021 – 2022

Utveckling för olika byggvaror februari 2021–februari 2022. Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms.

Förändringar efter varuslag, februari 2022, ** här ingår bland annat material till värmeisolering (Källa SCB)